Kentaro Imai Architectural office

JPN | ENG

CHIYONO-YUCHIYONO-YU

Locatiom:
2-20-3 Takaban, Meguro-ku, Tokyo
Category:
Sento (Public Bath house)
Floor space:
280m²
Completiom:
Jan, 2010
Builder:
Taiyou construction, Tsurukame corporation
Mural painting:
Kiyoto Maruyama, Morio Nakajima
Photo:
Masahiro Ishibashi
Designer:
Kenataro Imai Architectural office
WEB:
Official WEB site